Rapporten er den tredje av fire i ein kartlegging av folks ønsker og ressurser i Longyearbyen. Denne rapporten gir eit bilete av breidde og variasjoner i kvinners kvardagsliv på Svalbard, og presenterer deira tilpassingar og erfaringer i høve til omsorgsarbeid, lønsarbeid, bustadstilhøve, fritid og sosialt nettverk.

Bestill rapport

Kvinneliv på Svalbard | (rapportnr. 199515)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X