En formidling av forskning om tjenesteyting og regional utvikling. Prosjektet drøfter inndeling av tjenestesektoren, samt utviklingsmuligheter innenfor hhv. personrettet og bedriftsrettet tjenesteyting

Bestill rapport

Tjenesteytende næringer i distriktene – muligheter og begrensinger | (rapportnr. 198916.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 85,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X