Notatet er en gjennomgang av de selektive distriktspolitiske støtteordninger som har relevans for tjenesteytende virksomheter. Notatet er av deskriptiv art, men det er lagt noe vekt på å drøfte hvor egnede de ulike støtteordningene er til å stimulere tjenesteyting, viktige endringer i politikkapparatet i senere tid er forsøkt fanget inn.

Bestill rapport

Distriktspolitiske virkemidler for tjenesteytende næringer | (rapportnr. 199014.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X