Dette notatet handler om tre kommuners måte å jobbe sammen med brukere, herunder
flyktninger og arbeidsgiver og innad i kommunens tjenesteapparat, sett fra
tjenestapparatet som er involvert i introduksjonsprogrammet.

Det er en empirisk sammenstilling av intervjuer med sentrale personer i Nav, Flyktningetjeneste
og Læringssentre i kommunene Nordre Land, Sel og Vågå.
Hensikten med notatet er å skissere status for hvordan kommunenes tjenesteapparat
for flyktninger har jobbet videre med de utfordringene som ble identifisert i en startkartlegging
fra 2016 (Bjerck, 2017).Dette notatet er nummer tre i serien av empiriske notater fra prosjektet «Brukerinvolvering i integreringsprosesser. Modeller for samskaping med flyktninger som ressurser. (MIMRES)».

Bestill rapport

Tjenesteperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner | (rapportnr. 201910)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X