Lukket rapport. Ved Teledirektoratets forskningsavdeling pågår for tiden et prosjekt med sikte på å utvikle og prøve ut et satelittbasert system for interaktiv distribusjon av stillbilder. Østlandsforskning har intervjuet potensielle billedleverandører om deres ønsker og forventninger i forhold til en eventuell deltagelse i forsøket. Resultatet av intervjuene er presentert i denne rapporten.

Bestill rapport

Teledata-foto. En kartlegging av potensielle billedleverandører, deres ønsker og forventninger. | (rapportnr. 198904)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X