Denne rapporten er en evaluering av reguleringsplanprosessen knyttet til utbygging av et hyttefelt i et fjellområde ved Lemonsjøen i Vågå kommune. Det var enighet mellom Statskog som utbygger og kommunen om at hyttefeltet skulle få en særlig framhevet miljøvennlig utbyggingsprofil. Denne evalueringen ser på i hvilken grad en planprosess etter plan- og bygningslovens normale ”kjøreregler” kan sies å ha fremmet eller hemmet arbeidet med miljøprofilen.

Bestill rapport

Plan- og bygningsloven som rammeverk for arbeidet medå realisere en miljøvennlig feltutbygging av fritidsboligerved Lemonsjøen i Våga kommune. En evaluering. | (rapportnr. 200403)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X