Denne rapporten er en evaluering av reguleringsplanprosessen knyttet til utbygging av et hyttefelt i et fjellområde ved Lemonsjøen i Vågå kommune. Det var enighet mellom Statskog som utbygger og kommunen om at hyttefeltet skulle få en særlig framhevet miljøvennlig utbyggingsprofil. Denne evalueringen ser på i hvilken grad en planprosess etter plan- og bygningslovens normale ”kjøreregler” kan sies å ha fremmet eller hemmet arbeidet med miljøprofilen.

Bestill rapport

Plan- og bygningsloven som rammeverk for arbeidet medå realisere en miljøvennlig feltutbygging av fritidsboligerved Lemonsjøen i Våga kommune. En evaluering. | (rapportnr. 200403)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 110,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X