Rapporten inneholder en statusoversikt for arbeidet med lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene. Hovedvekten er lagt på presentasjon av resultater fra undersøkelsene om kommunal viltforvaltning, kommunal firskeforvaltning, fagråd for anadrome laksevassdrag og registrering av det lokale driftsplanarbeidet knyttet til anadrom laksefisk, innlandsfisk, hjortevilt og småvilt. Denne rapporten inngår som en delrapportering i en evaluering av prosjektet «Lokal forvaltning av de utnyttbare vilt- og fiskeressursene» som Østlandsforskning utfører for Direktoratet for naturforvaltning.

Bestill rapport

Lokal forvaltning av utnyttbare vilt- og fiskeressurser – IVStatus for 1997 | (rapportnr. 199719)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X