På vegne av Dovre kommune har Østlandsforskning gjennomført en levekårsundersøkelse i Dovre kommune. Målet var å kartlegge dovringenes bolyst, livsstil, fritidsaktiviteter, helse, økonomi og arbeidsforhold. Dataene som er samlet inn gir rom for sammenligninger mellom kommuner og over tid. I første omgang sammenlignes resultatene for undersøkelsen i 2013 med en tilsvarende levekårsundersøkelse som ble gjort i Dovre våren 2009, samt tall på nasjonalt nivå. 1500 personer mellom 18 og 79 år ble invitert til å delta i undersøkelsen, og 991 personer besvarte spørreskjemaet som inneholdt rundt 150 spørsmål.

Bestill rapport

Levekår i Dovre | (rapportnr. 201308)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X