Notatet gir status for krepsepestsituasjonen per desember 1996, og beskriver forsøkene med å re-etablere krepsebestanden i de pestrammede vassdragene. Videre gis en oversikt over omfanget av dispensasjoner for krepsefiske i 1996, og en samlet oversikt med resultater fra alle norske lokaliteter som er undersøkt med hensyn på parasitten Psorospermium haeckeli.

Bestill rapport

Krepsepestutvalget. Årsrapport 1996 | (rapportnr. 199611)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X