Det ble gjort en undersøkelse blant beboerne i nærområdet i fjellhallen på Gjøvik med tanke på å kartlegge hvilke informasjonsprobelemer slike anleggsarbeider medfører. Det ble særlig lagt vekt på informasjonsspørsmål i tilknytning til selve sprengingsarbeidet. Dette munner ut i en drøfting av informasjonsstrategier det er naturlig å legge opp ved slike arbeider. Problemstillingene blir drøftet med utgangspunkt i teori om informasjon og Public Relations, og mer spesielt i begreper som krise- og risikoinformasjon

Bestill rapport

Informasjonsstrategier og informasjonsproblemer i forhold til nabolaget | (rapportnr. 199406)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X