Informasjonsstrategier og informasjonsproblemer i forhold til nabolaget

Det ble gjort en undersøkelse blant beboerne i nærområdet i fjellhallen på Gjøvik med tanke på å kartlegge hvilke informasjonsprobelemer slike anleggsarbeider medfører. Det ble særlig lagt vekt på informasjonsspørsmål i tilknytning til selve sprengingsarbeidet. Dette munner ut i en drøfting av informasjonsstrategier det er naturlig å legge opp ved slike arbeider. Problemstillingene blir drøftet… Les mer »