Rapporten har to siktemål. Det ene er å drøfte teoretisk forholdet mellom bærekraftig utvikling og bærekraftig reiseliv. Det andre er å kartlegge situasjonen i norske overnattingsbedrifter med hensyn til holdninger, handlinger og de rammebetingelser de å forholde seg til. I dette inngår også en fyldig gjennomgang av forutsetninger og virkemidler for et bærekraftig reiseliv. Rapporten søker å se norske overnattingsbedrifter i lys av begrepet bærekraftig utvikling og drøfte i hvilken grad vi kan si at næringens holdninger og handlinger samsvarer med generelle retningslinjer for en bærekraftig utvikling. Det blir også fokusert på konflikten mellom næringsinteresser (private interesser) og kollektive interesser, og forholdet mellom holdning og handling. Det blir videre drøftet om begrepet bærekraftig reiseliv er et fruktbart begrep, og hvordan en eventuelt kan knytte globale målsettinger til lokale handlinger.

Bestill rapport

Global idé – lokal næring. En studie av reiselivets forhold til bærekraftig utvikling. | (rapportnr. 199706)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 180,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X