I rapporten redegjøres for resultater av en publikumsundersøkelse ved Gamel Hvamdagene 1990. Arrangementet arrangeres årlig på Gamle Hvam museum i Nes kommune i Akershus. Arrangementet går over to dager og samlet i 1990 et publikum på 5 300. Disse kom i hovedsak fra Akershus, de fleste reiste på dagstur, og de fleste uttrykte stor tilfredshet med arrangementet. Publikums samlede forbruk som en følge av arrangementet kan snslås til mellom 300 og 500 000 kroner, Rundt halvparten av dette forbruket skjedde på selve arrangementet. Arrangementet har svært begrensede ringvirkninger for næringslivet i området, mens det derimot ser ut til å ha stor kulturell betydning.

Bestill rapport

Gamle Hvamsdagene. En kartlegging av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning | (rapportnr. 199010.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X