Rapporten omhandler evaluering av forsøksarbeid med grunnopplæringsmoduler på nett i Trygdeetaten. For første gang har Rikstrygdeverket testet ut ulike former for nett-baserte studier i internopplæringen. I forsøksprosjektet ble det lagt vekt på å teste ut ulike teknologiske, pedagogiske og organisatoriske løsninger. Erfaringene fra prosjektet viser at deltakerne oppfattet det som positivt å gjennomføre internopplæring på denne måten. De ulike konseptene som var valgt ga også de involverte i prosjektet svært nyttige erfaringer med hensyn til videre arbeid med nett-basert internopplæring i Trygdeetaten.

Bestill rapport

Fra perm til skjerm. | (rapportnr. 200208)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 65,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X