Notatet summerer opp ulike brukerundersøkelser og annen kunnskap om fisket i Engerdal kommune. Kjennetegn ved bruken av fiskeressursene, holdninger til forvaltning og beregninger av samlet fangst i Engerdal beskrives og drøftes i forhold til planlegging.

Bestill rapport

Fisket i Trysilvassdraget i Engerdal kommune | (rapportnr. 199407)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X