Fisket i Trysilvassdraget i Engerdal kommune

Notatet summerer opp ulike brukerundersøkelser og annen kunnskap om fisket i Engerdal kommune. Kjennetegn ved bruken av fiskeressursene, holdninger til forvaltning og beregninger av samlet fangst i Engerdal beskrives og drøftes i forhold til planlegging.