Rapporten gir en evaluering av omorganiseringa av Direktoratet for statens skoger til statsforetaket Statskog SF. Evalueringa tar utgangspunkt i Stortingets intentsjoner for omorganiseringa, og vurderer i hvilken grad det nye foretaket har oppfylt disse intensjonene. Rapporten gir også en kort drøfting av Statskog SF’s framtidige utfordringer.

Bestill rapport

Evaluering av Statskog SF | (rapportnr. 199915)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 190,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X