Rapporten er en begrenset evaluering av prosjekt Kompetansemotor, som er gjennomført i Oppland i tidsrommet 2006 – 2009. Evalueringen er gjennomført innenfor en økonomisk ramme på i underkant av to månedsverk. Evalueringens mandat har vært å gjennomføre en prosessevaluering med fokus på erfaringer fra de to pilotene i prosjektet, erfaringer fra systemutviklingen (prosjektets resultatområde 1) og erfaringer som er av betydning for det videre arbeidet med voksnes læring i regionene. Evalueringen viser at prosjektet har lykkes med å etablere ”en dør” inn til voksnes læring hvor aktører på flere nivåer bidrar. Det gjenstår en del uklare spørsmål knyttet til forholdet til høgskolene, kartleggingen av studiebehovet i regionene, finansiering av karrieresentrene m.m.

Bestill rapport

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor | (rapportnr. 200905)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 90,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X