Rapporten er en begrenset evaluering av prosjekt Kompetansemotor, som er gjennomført i Oppland i tidsrommet 2006 – 2009. Evalueringen er gjennomført innenfor en økonomisk ramme på i underkant av to månedsverk. Evalueringens mandat har vært å gjennomføre en prosessevaluering med fokus på erfaringer fra de to pilotene i prosjektet, erfaringer fra systemutviklingen (prosjektets resultatområde 1) og erfaringer som er av betydning for det videre arbeidet med voksnes læring i regionene. Evalueringen viser at prosjektet har lykkes med å etablere ”en dør” inn til voksnes læring hvor aktører på flere nivåer bidrar. Det gjenstår en del uklare spørsmål knyttet til forholdet til høgskolene, kartleggingen av studiebehovet i regionene, finansiering av karrieresentrene m.m.

Bestill rapport

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor | (rapportnr. 200905)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X