Rusmiddelavdelingen ble etablert i 1980. Den består av en poliklinikk, et psykiatrisk ungdomsteam og en sengepost. Rapporten er en analyse av interne forhold ved avdelingen. Førstelinjetjenesten samt andre rusmiddelinstitusjoner i Hedmark sine erfaringer med og forventninger til avdelingen drøftes. Datamaterialet består av deltagende observasjonintervju med personalet, pasienter og med sentrale aktører i avdelingens eksterne miljø. Avdelingen fikk en god start, personalet er samkjørt og stabilt. Det er utviklet et godt og differensiert tilbud når det gjelder direkte klientarbeid. Avdelingen bør markedsføre og profilere seg sterkere, bedre samarbeidsrutinene og utvikle seg til et kompetansesenter innen rusmiddelomsorgen i Hedmark.

Bestill rapport

En organisasjonsanalyse av rusmiddelavdelingen på Sanderud psykiatriske sykhus | (rapportnr. 199033)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 115,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X