Notatet oppsummerer resultater fra en dybdestudie av fem parkinsonpasienter og en breddestudie som gikk ut til 100 respondenter. Undersøkelsene viser at det er behov for et eget tilpasset rehabiliteringsopphold for denne målgruppen. Innholdet i rehabiliteringen må gjenspeile at pasientene lever i familier med partner og barn, og at det er spesielle utfordringer knyttet til det. Resultatene viser at det ikke er et uttrykt ønske at barna skal delta under rehabiliteringsoppholdet. Derimot bør en vurdere hvordan partnere kan delta på hele eller deler av oppholdet. Det bør legges vekt på individuelle tilpasninger i behandlings- og aktivitetstilbudet til yngre parkinsonpasienter. Oppholdet bør ikke vare lenger enn to uker, men en kan også vurdere muligheten for kortere opphold.

Bestill rapport

– ”Det er ikke bare jeg som er sjuk. Hele familien er på en måte sjuk”. En studie av yngre parkinsonpasienter (under 55 år) | (rapportnr. 200903)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X