”Bevisste foreldre – en god start” er et rusforebyggende program utviklet og drevet av Blå Kors Norge. Målgrupper er foreldre i flere faser, fra par som venter barn og til foreldre til barn t.o.m. 7 klasse. Statusrapporten omfatter beskrivelse og vurdering av arbeidet fram til 2007. Notatet omfat-ter i tillegg en plan for videre evaluering over tre år.

Bestill rapport

”Bevisste foreldre – en god start” Statusrapport. | (rapportnr. 200718)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X