Rapporten bygger på en evaluering av Prosjekt Enslige Forsørgere i Akershus 1993-94 og belyser i hvor stor grad prosjektet har bidratt til å få flere enslige forsørgere på passive trygdeytelser til å bli selvforsørgende

Bestill rapport

Akershusprosjektet – enslige forsørgere på vei mot selvforsørgelse? En evaluering av Prosjekt Enslige Forsørgere i Akershus for perioden 1993-94. | (rapportnr. 199606)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X