Fra 1.januar 2019 blir Østlandsforskning et institutt under Handelshøgskolen i Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Ansatte, prosjekter og øvrige forpliktelser ved Østlandsforskning AS, videreføres i Høgskolen i Innlandet.

E-faktura adresse, postadresse og organisasjonsnummer per 1.1.2019 finner du her (PDF) 

Virksomhetsoverdragelsen innebærer at Østlandsforsknings ansatte på Lillehammer-kontoret også fysisk flytter til Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer.

Flyttebilen kommer  5. og 6. desember og vi forventer å være litt mindre tilgjengelig akkurat disse to dagene. Fra fredag 7. desember skal vi være operative i de nye lokalene i 2. etasje på Nyhove, det rustbrune bygget mellom SWIX og Storhove. Besøkende kan benytte parkeringsplassene mellom Storhove og Nyhove og gå til Nyhove over gangbrua.