regnbuflagg i typisk norsk landskap

En fersk rapport fra Østlandsforskning gir innblikk i hvordan flyktninger som identifiserer seg selv som LHBTIQ+ opplever sitt møte med Norge.

-Hvis jeg skal sammenligne med Tyrkia, så var jeg ikke redd at noen skal komme og banke meg eller si noe rasistisk mot meg. Men samtidig følte jeg at jeg ikke ble sett, folk ville ikke snakke med meg. Og nei, jeg følte meg ikke velkommen, sier en informant i forskningsrapporten ‘På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge’ som presenteres denne uke.

Ensomhet, negativ sosial kontroll og ubehag er nøkkelord for mange flyktninger som identifiserer seg som LHBTIQ+.

Om LHBTIQ+

LHBTIQ+ er samlebegrepet for lesbisk, homofil, bifil, transperson, interkjønn, queer og andre personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Siden seksuell orientering de siste årene ikke lenger blir registrert som asylgrunnlag, er det usikker hvor mange LHBTIQ+-flyktninger Norge teller. I perioden 2002-2018 fikk omtrent ti personer per år asylstatus på grunn av sin seksuelle orientering.

Femten dybdeintervjuer

Forskere fra Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjort en studie av LHBTIQ+-flyktningers møte med Norge. De har gjennomført dybdeintervjuer med femten flyktninger fra Afghanistan, De forente arabiske emirater, Egypt, Iran, Kongo, Palestina, Syria og Tsjetsjenia og som identifiserer seg som LHBTIQ+.

I tillegg er det gjort gruppeintervjuer med aktører i fem kommuner som jobber med integrering av flyktninger, slik som voksenopplæringen, helsetjenesten, frivillig sektor og interesseorganisasjoner.

-Som andre flyktninger må LHBTIQ+-flyktninger håndtere utfordringer knyttet til å komme i utdanning eller arbeid, samt utsikkerhet knyttet til asylsøkerprosessen. I tillegg har den gruppen utfordringer knyttet til kryssende identiteter og minoritetsstress, oppsummerer forskerne.

Les hele rapporten ‘På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+-flyktninger i Norge’ her

Særlig boforhold på asylmottak oppleves som belastende og ubehagelig. Enkelte informanter forteller at de er bekymret for at de blir ‘avslørt’ som skeiv. De er redde at det kan føre til forfølgelse av familien i hjemlandet.

Negativ sosial kontroll oppleves også på skolebenkene, som en informant forteller: -…når vi er på skolen føler vi at vi er i lille Syria, og vi må tilpasse oss til hele atmosfæren. Men vi føler at vi er i Norge når vi er utenfor skolen, når vi forlater skolen er vi i Norge.

Utrygghet rundt bruk av tolk har betydning for hvordan skeive opplever bosetting og integrering og informantene opplyser at de tviler på både kompetansen og kvaliteten av tolketjenesten. En transmann, forteller for eksempel at tolken omtalte vedkommende som «hun». Dette til tross for at informanten protesterte: -Jeg hadde det veldig vanskelig med tolken også. Tolken sier «hun». Jeg sier nei, nei, nei. Tolken sier okey, okey, men etterpå sier hun «hun». Jeg sier «ikke hun!», jeg sier til kontaktpersonen min at jeg vil ikke ha denne personen og snakke arabisk, jeg vil ikke. Jeg snakker norsk.

To damer, en med kort mørkt hår og en med langt lyst hår, står smilende foran en roll ups fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet.

Forskere Deniz Akin og Lisa Wold presenterer forskningsfunn om LHBTIQ+-flyktninger i Norge.

Viktig med nettverk

Flere informanter forteller at de har flyktet fra familien sin, og at de har lite eller ingen kontakt med personer fra samme land. Tilhørighet til skeive nettverk blir dermed ekstra viktig. Organisasjoner som Skeiv Verden spiller en viktig rolle i å kunne føle seg trygg og respektert.

Aktørene som jobber med integrering av flykningene fremsnakker i gruppeintervjuene også betydningen av støtteorganisasjonene. Flere har deltatt i kompetansehevende tiltak om kjønns- og seksualitetsmangfold som tilbys av Skeiv Verden og Rosa kompetanse. De påpeker at det er burde settes av ressurser til mer opplæring av personer som jobber med introduksjonsprogrammet, på skoler, som tolk og i helsevesenet. Kompetanseheving blant integreringsaktører og helsepersonell er et av flere anbefalte tiltak i rapporten.

Andre anbefalte tiltak:

Forskerne foreslår en rekke andre tiltak som kan forbedre integrering av LHBTIQ+-flyktningene. Noen eksempler er:

  • Bedre informasjon til nyankomne flyktninger om tilbud og rettigheter for skeive
  • Øke kvalitet på tolketjenester ved å bruke ordlister utarbeidet av Imdi og Skiv vrden
  • Valgmuligheter ved bruk av tolk, for eksempel mulighet for bruk av telefontolk eller skjermtolk
  • Tydelig nulltoleranse for homonegativisme og diskriminering og tidlig identifisering av mobbing og trakassering
  • Inkluderende krisesentre og hjelpetilbud

Se presentasjonen av rapporten her (video)