Dette notatet er en empirisk redegjørelse for arbeidsgiverperspektivet på flyktninger
og integrering i distriktskommuner. Notatet er leveranse i arbeidspakke 2 i prosjektet
«Brukerinvolvering i integreringsprosesser. Modeller for samskaping med flyktninger
som ressurser» (MIMRES).
Empirinotatet omhandler arbeidsgiverperspektivet på inkludering og rekruttering i
Nordre Land, Sel og Vågå kommune, sett fra offentlige og private arbeidsgivere. Notatet
genererer kunnskap på mikronivå med fortellinger om motivasjon, muligheter og
hindringer i praksisutplassering.

Det gir også kunnskap om hvordan tjenesteapparatet samarbeider og kommuniserer
med arbeidsgivere i disse kommunene, sett fra arbeidsgiverne. Notatet er et bidrag i
arbeidet med å utvikle gode modeller for brukerinvolvering slik at distriktskommuner
med særskilte utfordringer i større grad kan lykkes i å møte arbeidsgivernes behov for
arbeidskraft og å få flyktninger ut i arbeid.

Bestill rapport

Arbeidsgiverperspektivet på integrering av flyktninger i distriktskommuner | (rapportnr. 201911)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X