Å gjøre karriere i akademia krever innsats lang utover vanlig arbeidsdag. Hvem er det som kan nedlegge arbeidsinnsats ut over normalarbeidsdagen i akademia? Cathrine Egeland fra Arbeidsforskningsinstituttet har presentert forskningsresultater på høstens ODA-seminar.

Akademia er et umettelig system preget av uklarhet knyttet til arbeidstid og tidsbruk. Kvinner og menn disponerer døgnet forskjellig noe som gjør at menn i større kan jobbe også på kveldstid. Dette tjener mennene på når det gjelder publiseringsgrad. Kvinner må få gjort arbeidet innen normalarbeidsdagen da kvinners arbeidsliv er mer påvirket av det å ha barn og andre omsorgsoppgaver. Catrine Egelands foredrag skapte engasjement og diskusjon blant deltakerne på ODA-seminaret. Les mer om studien ved å følge lenkene under:

KIF:

http://kifinfo.no/nyhet/vis.html?tid=79661

Dagbladet:

http://www.dagbladet.no/2012/02/08/kultur/debatt/debattinnlegg/akademia/likestilling/20140470/

Rapporten kan lastes ned her:

http://www.afi.no/modules/trykksak/publication_detail.asp?iProjectId=1716