Kategoriserte innlegg: Intranett nyheter

Invitasjon til seminar om bioenergi

Meld deg på seminaret «Hva skjer på bioenergifeltet i Innlandet? Status, utviklingstrekk, muligheter og utfordringer» Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, Østlandsforskning og Bioforsk Øst, formidlingsmiljøene ved Energigården og Skogbrukets kursinstitutt og bioenerginæringa representert ved Eidsiva Bioenergi, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog har siden høsten 2010 jobbet med å styrke samabeidet rundt bioenergiforskning og forskningsformidling…. Les mer »

Intranettet er nå åpent

yes

Det nye intranettet er åpnet! 🙂 Det mangler fortsatt noen dokumenter, disse vil bli lagt ut fortløpende. Har du noen innspill, kan disse sendes Ann Iren.