I fjellkommunene er det stor enighet om å fortsette den gjennomgående restriktive holdningen til nye inngrep og tiltak i verneområdene. Slik sett skal fjellområdene i hovedsak forvaltes etter samme prinsipper som før de ble vernet, og som jo har gitt grunnlaget for verneverdiene. Dette viser et større forskningsprosjekt om utviklingen i fjellområdene, hvor Østlandsforskning samarbeider med andre forskere i Norge og utlandet.

Denne enigheten går stort sett på tvers av politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle skillelinjer. I de fleste saker er det stor enighet om forvaltning av fjellområdene også mellom lokalt og statlig nivå.

Noen få saker fører til konflikter, og disse sakene får gjernestor oppmerksomhet. Ofte dreier konfliktene seg ikke om selve verneområdene, men om tiltak i randsonene. Når det er konflikter mellom kommune og statlige myndigheter i fjellområdene, er det noen årsaker som går igjen. Du kan lese mer disse og prosjektet som helhet ved å lese artikkelen som er lenket opp under. Artikkelen er publisert i Gudbrandsdølen Dagningen, Nationen, Nordlys og Trønder-avisa denne uken:

«Fjellkommuner i Norge» (av Terje Skjeggedal og Kjell Overvaag)