Partnerskapet for næringsutvikling er liv laga

Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning har i årene 2017 og 2018 gjennomført en følgeevaluering av utviklingen av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold.   Partnerskapet er en nyskaping innen regional styring og politikkutforming og ble etablert for å øke sysselsettingen og næringslivets konkurransekraft.   For å styrke partnerskapets videre arbeid er følgende fem temaer sentrale: Styrke deltakelsen og forpliktelsen… Les mer »