1/2-årig vidareutdanning for hjelpepleiarar. Evalueringsrapport.

Evaluering Evalueringen beskriver, analyserer og kommenterer gjennomføringa av eit halvårig vidareutdanningstilbod i eldreomsorg og psykiatri for hjelpepleiarar. Til slutt i rapporten blir ein del prinsipielle spørsmål i samband med prosjektet drøfta og vurderte.