Personlig assistanse for funksjonshemmede i Norden. En sammenliknende studie av ordningen i Danmark, Finland, Sverige og norge.

Personlig assistanse er en lovfestet velferdstjeneste i alle de nordiske landene. På avgjørende måter bryter den med de etablerte tjenestene i den nordiske velferdsstaten. Gjennom sin vektlegging av brukerstyring representerer personlig assistanse en kvalitativ nyskaping i forhold til offentlige velferdstjenestene. Ordningen representerer videre en utvikling av nye organisasjonsformer for tjenesteyting og mer fleksibel ansetelses- og… Les mer »