Arbeidslivet i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen – Kompetanse og rekruttering for fremtiden

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har gjennomført en utredning om kompetansebehov i privat og offentlig sektor i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Utredningen er gjennomført på vegne av Midt-Gudbrandsdalen næringsforening. Kompetansebehovet både nå og i fremtiden knytter seg til digitalisering og bærekraft, faglærte og ansatte med høyere utdanning, samt lokal kunnskap og tilhørighet. I utredningen løftes det… Les mer »

Fritidsboliger og skoggrensen i fjellområder

Klima- og miljødepartementet har bestilt denne analysen som inngår i et arbeid med å vurdere behov for utbyggingsgrenser som virkemiddel for arealbruksmyndighetene. Utredningen gir i den sammenheng et faggrunnlag blant annet for vurdering av mulige statlige planretningslinjer for deler av fjellområdene. Analyseområdet i utredningen er 113 kommuner i det indre av Sør-Norge fra og med… Les mer »