Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann

Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøyse i saltvann representerer et betydelig problem for forvaltningen av disse artene. Imidlertid har vi svært begrensa kunnskaper om dette fisket. Fordi det er vanskelig å få gode primærdata over fangster, innsats og utøvere av ulovlig fiske, redgjør rapporten for en undersøkelse av sekundærdata om ulovlig fiske. Dataene baserte… Les mer »