Klynger i krise – Om tilpasningsstrategier hos utvalgte bedrifter i Raufoss industripark etter finanskrisen

Denne rapporten ser på tilpasningsstrategier i industriklyngen på Raufoss etter finanskrisen høsten 2008. Fokuset er spesielt på leverandører til bilindustrien. Funnene peker på at det er vanskelig å få til gode koordinerte strategier i en slik situasjon som man var i høsten og våren 2008 og 2009. Mangel på kapital gjorde handlingsrommet til bedriftene med… Les mer »