Brukerundersøkelse ved Gjøvik bibliotek

Rapporten omhandler resultatene fra en brukerundersøkelse som ble foretatt ved Gjøvik bibliotek senhøsten 1998. Den viser bl.a. At Gjøvik bibliotek har en bredt sammensatt brukergruppe, men med en relativt stor andel av brukere under 25 år som tilhører elev- og studentgruppen og som besøker biblioteket hyppig, dvs. en gang i uken eller mer. Videre uttrykker… Les mer »