Minitel på Lillehammer

250 bedrifter og offentlige etater i Lillehammer deltar i Televerkets teledataprosjekt. I denne rapporten har vi nærmere gått inn på 12 av disse for å undersøke motiver for deltakelse, de første brukererfaringer og de forventninger brukerne har til teledata. Dette er første fase av evalueringen av Minitel på Lillehammer

MINITEL på Lillehammer fase III: Sluttrapport for bedrifter og offentlige virksomheter

Dette er den siste av tre rapporter fra evalueringen av Teledirektoratets Minitelprosjekt på Lillehammer. Evalueringen har pågått fra prosjektets begynnelse og fulgt utviklingen for brukeren, bedrifter og offentlige virksomheter. De offentlige brukere i Lillehammer har ved prosjekt-slutt et tilfredsstillende høyt Teledatabruk, men de private bedrifter har i mindre grad tatt mediet i bruk.