Fagutvalgets egenevaluering 27.11.1996. Forskningsprogrammet

Som ledd i avslutningen av delprogrammet EFFEN SYSTEMDRIFT, har fagutvalget evaluert sin virksomhet. Dette ble gjennomført 27.11.96 som en intern prosess. I dette notatet oppsummeres resultatet av prosessen.