Mellom stat og profesjon. En undersøkelse av kommunen som skolepolitisk aktør.

Rapporten tar opp kommunens rolle på det skolepolitiske området i spenningsfelt mellom statlig styring og desentralisering av avgjørelser. Den fokuserer hvilke muligheter det finnes for kommunen som skolepolitiske aktør på det kunnskapspolitiske området. Rapporten drøfter hva slags rolle skolekontoret spiller som innovativ kraft i utformingen av en kommunal skolepolitikk og hvordan skolekontoret samhandler med sine… Les mer »