Sesongarbeidere på vintersportssteder. En undersøkelse i indre Skandinavia

Det er gjennomført en spørreundersøkelse til sesongarbeidere i Sälen og Branäs i Sverige, og Trysil, Skei og Kvitfjell i Norge. Formålet var å få bedre kjennskap til hva denne gruppa legger vekt på når de velger bosted og hvordan de vurderer de stedene de har hatt sesongarbeid på som faste bosteder. Avgjørende for valg av… Les mer »