Reiseliv og fritidsbebyggelse i Savalenområdet

Rapporten inngår som en del av et større prosjekt – Regional nærings- og handelsanalyse for fjellregionen – som skal danne et grunnlag for kommuneplanprosessene i Tynset og Alvdal. Denne rapporten utgjør den stedsspesifikke analysen for Savalen, og omhandler de næringsmessige aspektene ved Savalen som reiselivsdestinasjon. Det betyr at det er de kommersielle aktivitetene i forbindelse… Les mer »