Senga er et nødvendig onde! Sammenheng mellom produkt – produktelement – produsent og konsekvenser for strategiutforming innenfor reiselivet

Å utvikle reiselivet som næringsområde forutsetter innblikk og forståelsen av reiselivet som fenomen og forutsetter økte kunnskaper om personers ferie-/fritidsatferd generelt og adferden under en gitt reise eller opphold spesielt. For den ferie-/fritidsreisende er «senga et nødvendig onde» for overhodet få tilgang til det som er det sentrale for han/hun, nemlig «opplevelsen». Skal reiselivet som… Les mer »