Regionalt framsyn Hedmark – gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark

Denne rapporten er en oppsummering av prosessen Regionalt framsyn Hedmark. Et arbeid som har inkludert 994 aktører, seks verksteder, og en rekke møter mellom flere aktører. Arbeidet er en del av VRI-Innlandet og er blitt gjennomført av Østlandsforskning og Norsk institutt for by- og regionforskning i tett samarbeid med Strategisk Stab, Hedmark fylkes-kommune. Resultatene peker… Les mer »

Notat Glåmdalsregionen – Regionalt framsyn Hedmark

Dette er det regionale notatet for Glåmdalsregionen i prosjektet Regionalt framsyn Hedmark. Regionalt framsyn Hedmark er en større prosess som har mål om å skaffe kunnskap om framtidens utfordring og utviklingsmuligheter i fylket. I den sammenheng gjorde vi en analyse av befolkning og næringsstruktur i hver region. Dataene derfra presenteres her. I tillegg blir det… Les mer »

Notat Sør-Østerdalsregionen – Regionalt framsyn Hedmark

Dette er det regionale notatet for Sør-Østerdalsregionen i prosjektet Regionalt framsyn Hedmark. Regionalt framsyn Hedmark er en større prosess som har mål om å skaffe kunnskap om framtidens utfordring og utviklingsmuligheter i fylket. Dataene fra en analyse av befolkning og næringsliv presenteres her. I tillegg blir det presentert resultat fra en intervjuundersøkelse og en spørreundersøkelse… Les mer »

Notat Hamarregionen – Regionalt framsyn Hedmark

Dette er det regionale notatet for Hamarregionen i prosjektet Regionalt framsyn Hedmark. Regionalt framsyn Hedmark er en større prosess som har mål om å skaffe kunnskap om framtidens utfordring og utviklingsmuligheter i fylket. I dette notatet blir det presentert resultat fra en intervjuundersøkelse og en spørreundersøkelse som ble gjort i regionene. Dette resultatet ble presentert… Les mer »