Restrukturering på norsk. Regional utvikling i teori og praksis

Rapporten gir en oversikt over den regionale utviklingen i perioden 1970-1995. De regionale utviklingstrekkene blir belyst med regionale utviklingsteorier som er formulert i etterkrigstida, 1945-1995. Teoriene rekapituleres og diskuteres i forhold til en antagelse om at vi har beveget oss fra eksogene til endogene forklaringsprinsipper.