Innovativ tålmodighet

Dette er sluttrapporten fra følgeevalueringen av Piloten, et prosjekt med mål om å etablere et nytt, langsiktig og forpliktende partnerskap mellom kommunene, næringslivet og forskningsintensive kunnskapsmiljøer i Oppland. Casene i prosjektet er tre innovasjonsprosjekt: Omsorg 3.0 i hhv Helseregionen Sør – Gudbrandsdal (Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu kommuner), Piloten Hadeland (Gran og Lunner kommuner) og… Les mer »

Levende Skog prosessen – fortid, nåtid og framtid. En evaluering.

Levende Skog ble etablert i 1995 som. Bakgrunnen for etableringen av prosjektet var økt internasjonal fokus på skog- og miljøspørsmål også i omsetningsleddene og markedet. Norsk skogbruk ble i økende grad konfrontert med krav om å drive langsiktig og ansvarlig skogforvaltning. Levende Skog ble et initiativ hvor skognæringa møtte friluftsliv, natur og miljøorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og… Les mer »