Innovasjon og interaktiv læring – en teorigjennomgang

Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Notatet er et forsøk på å etablere noen teoretiske utgangspunkter for å forstå innovasjoner som resultatet av interaktive læreprosesser. Notatet ser nærmere på hva sosiokulturelle læringsteorier kan ha å bidra med når det gjelder å forstå… Les mer »