Bortafor Ånestadkrysset. Et forprosjekt til områdestudier av indre Østlandet.

Notatet presenterer grunnlaget for et større områdestudium av Glåmdalen og sørlige deler av Østerdalen som skal gjennomføres i år 2000-2002. Målet med områdestudiet er å bidra til økt kunnskap om samspilllet mellom regionale utviklingsprosesser og offentlig planlegging og politikk. Områdestudiet skal gjennomføres som et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og Østlandsforskning, og… Les mer »