Pasientopplevd kvalitet og service i sykehus En kvalitativ pasientundersøkelse ved Oppland sentralsykehus, avd. Lillehammer

Dette er en kvalitativ pasientundersøkelse med fokus på kommunikasjon, informasjon og det fysiske miljøet ved sykehuset. Resultatene viser bl.a. at pasientene ønsket flere fortrolige samtaler med legene, en endring av legevisitten og færre leger og pleiere å forholde seg til. Videre ønsket de mer informasjon om pasientrettigheter og pasientombudet, en plan for sykehusoppholdet, samt mer… Les mer »