“Makt, avmakt og institusjonelle overgrep”

Dette paperet ble presentert på den 1.nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemming på Lillehammer i september 2004. Det er en del av den første fasen av et treårig forskningsprosjekt om vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonshemminger. Paperet skisserer en typologi over ulike overgrep med fokus på en drøfting av institusjonelle overgrep. Dette følges… Les mer »