Turisters forhold til steder. En analyse av turisters besøksmotiver, aktivitets- og reiseadferd, basert på casestudier av Risør, Røros, Hovden og Lofoten.

Turisters besøksmotiver, aktivitetsadferd, samt stedets funksjon i forhold til turistenes reiseopplegg forøvrig, er tre dimensjoner som belyser turisters forhold til et vertsstedsted. I prosjektet har vi analysert turisters stedsspesifikke relasjoner på basis av en slik tredelt tilnærming. Som konkrete analyseobjekter har vi valgt de fire stedene Risør, Bykle, Røros og Lofoten. Gjennom analysene fremkommer det… Les mer »