Kommunikasjonsbehov for OL.

Lukket rapport. Kort analyse og vurdering av sysselsetting i Lillehammer og Mjøsregionen som følge av OL-94. Periodene både før og under og etter er vurdert.